Memang Kenapa Kalau Janda?

Stigma dan label negatif masih sering dilekatkan pada janda, padahal terkadang menjadi janda atau perempuan kepala keluarga adalah satu pilihan untuk keluar dari lingkaran kekerasan.
read more..

Weekly Top 5