More Stories
Feminisme Islam Thumbnail 79, Magdalene
Issues // Feminism A-Z
Apakah Aisyah Seorang Feminis?

Pandangan yang menolak Aisyah, istri Nabi Muhammad, sebagai seorang feminis adalah pandangan yang ahistoris.

by Lies Marcoes May 5, 2020