More Stories
Issues // Politics and Society
Menohok Tapi Melegakan: Menjadi Relawan Kampanye Anti-Kekerasan Seksual

Seorang relawan kampanye anti-kekerasan seksual mengisahkan pengalamannya dalam menjangkau murid-murid sekolah di Jakarta.

by Nikita Devi September 3, 2019
Issues // Politics and Society
Unit Pengaduan Rujukan Komnas Perempuan: Ubah Hidup Lewat Kerelawanan

Unit Pengaduan Rujukan Komnas Perempuan telah mengubah hidup banyak relawan pendamping korban kekerasan terhadap perempuan.

by Mia Olivia October 18, 2017