Instatree

Iman dan Alam: Dua Hal Saling Berkaitan, tapi Sering Diabaikan

Nyai Umdah mengajak kita merenungkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Yakni beribadah dan melestarikan kehidupan di bumi untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencapai tujuan sa’adatud darain (bahagia di dunia dan akhirat).

Avatar
  • May 16, 2023
  • 1 min read
  • 530 Views
Iman dan Alam: Dua Hal Saling Berkaitan, tapi Sering Diabaikan

Avatar
About Author

Magdalene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *